Data posiedzenia:
2019-12-02

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary
Śląskie na lata 2020-2049 (Druk nr 242).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 rok (Druk nr 243).
5. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
6. Zamknięcie obrad.