Data posiedzenia:
2019-11-25

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zgodnie z wykazem zawartym
w załączniku.
4. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata
2020 - 2042 (druk nr 242).
5. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta Piekary Śląskie na 2020 rok (druk nr 243).
6. Przyjęcie protokołu nr 14/19 posiedzenia Komisji w dniu 21 października br.
7. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
8. Zamknięcie obrad.