Zarządzenie Nr ORo.0050.790.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.619.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie organizacji akcji zimowej od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r.