Zarządzenie nr ORo.0050.779.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze przetargu