Zarządzenie nr ORo.0050.774.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru podmiotu realizującego zadanie publiczne Gminy Piekary Śląskie, zlecone z zakresu administracji rządowej, na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2020 roku w Piekarach Śląskich.