Zarządzenie nr ORo.0050.763.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie:przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.