Zarządzenie nr ORo.0050.762.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawamia na 2019 r.