Druk nr 273 - projekt uchwały w sprawie przyznania tytułu ,, Zasłużony dla Miasta Piekary Śląskie" Pani Lene Schade