W sprawie:
wysokości opłat obowiązujących w 2019 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Data uchwaly:
2019-11-28

Numer uchwaly:
XVI/193/19

Podjeta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwala wchodzi w zycie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/legalact/2019/8509