Zarządzenie nr ORo.0050.757.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.