Zarządzenie Nr ORo.0050.751.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia w dniu 31.12.2019 r. Inwentaryzacji stanu środków pieniężnych oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.