Zarządzenie Nr ORo.0052.746.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2019 r.