Data posiedzenia:
2019-10-21

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja na temat podatków lokalnych.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zgodnie z wykazem zawartym w załączniku.
5. Dyskusja na temat Budżetu Obywatelskiego.
6. Omówienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Piekary Śląskie na lata 2017-2018.
7. Przyjęcie protokołu nr 13/19 posiedzenia Komisji w dniu 23 września br.
8. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
9. Zamknięcie obrad.