Zarządzenie Nr ORo.0050.737.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich na Osiedlu Andaluzja, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat