Zarządzenie Nr ORo.0050.731.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.