Zarządzenie Nr ORo.0050.726.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.