Zarządzenie Nr ORo.0050.724.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2019 r.