Zarządzenie Nr ORo.0050.721.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sorawie wysokości opłat obowiązujących w 2019 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.