Zarządzenie Nr ORo.0050.716.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego