Zarządzenie Nr ORo.0050.707.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym do dnia 20 grudnia 2019 roku nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich u zbiegu ulic Złotej i Fryderyka Chopina