Zarządzenie nr ORo.0050.704.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia w dniu 18.11.2019 r. likwidacji druków ścisłego zarachowania w Wydziale Finansowo - Budżetowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie