Zarządzenie nr ORo.0050.701.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie zasad organizowania pisemnego przetargu ofertowego na najem lokali mieszkalnych w zasobach Gminy Piekary Śląskie za opłatą czynszu wolnego.