Zarządzenie Nr ORo.0050.698.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Marii Curie-Skłodowskiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych