Zarządzenie Nr ORo.0050.697.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w Strefie Aktywności Gospodarczej przy ulicy Podmiejskiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.