Zarządzenie Nr ORo.0050.690.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności ułamkowej, niewydzielonej części działki gruntu.