Zarządzenie Nr ORo.0050.684.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu