Zarządzenie Nr ORo.0050.683.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/466/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli