Zarządzenie Nr ORo.0050.680.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta na rok 2019 r. w układzie zadaniowym.