Zarządzenie Nr ORo.0050.672.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.