Zarządzenie Nr ORo.0050.662.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 października 2019  roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka 27 oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej