Zarządzenie Nr ORo.0050.658.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia rokowań po drugim przetargu ustnym, nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Papieża Jana Pawła II 59 oraz w sprawie powołania komisji przeprowadzającej rokowania