Zarządzenie Nr ORo.0050.657.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia rokowań po drugim przetargu ustnym, nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Franciszka Kleeberga 1 oraz w sprawie powołania komisji przeprowadzającej rokowania