Zarządzenie Nr ORo.0050.656.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmian w podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodsowej i społecznej osób niepełnosprawnych.