Zarządzenie Nr ORo.0050.655.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 października 2019 r.  w sprawie: powołania Komisji ds. kontroli i oceny realizacji zadań publicznych Gminy Piekary Śląskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta Piekary Śląskie w roku 2019 pn. „Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym stowarzyszeń i klubów sportowych, prowadzących działalność na terenie miasta Piekary Śląskie”