Zarządzenie Nr ORo.0050.651.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Głównej, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.