Zarządzenie Nr ORo.0050.648.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Piekarskiej 10, przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu