Zarządzenie Nr ORo.0050.638.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 października w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2019 r.