Zarządzenie Nr ORo.0050.622.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania zespołu pomocniczego do wykonania zadań związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.