Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 23.10.2019 roku.

Odpowiedzi na pytania z dnia 09.10.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 11 i 14 10.2019 r.