Zarządzenie Nr ORo.0050.621.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 października 2019 r. w sprawie szczególnego trybu wynajmowania mieszkań z mieszkaniowego zasobu Gminy Piekary Śląskie