Zarządzenie Nr ORo.0050.612.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi - program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów"