Decyzja Nr ORo.120.2.35.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.