Zarządzenie Nr ORo.0050.608.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 34a, przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu