Zarządzenie Nr ORo.0050.607.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 65, przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu