Zarządzenie Nr ORo.0050.606.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Jana Dzierżonia, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat