Zarządzenie Nr ORo.0050.601.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.