Zarządzenie Nr ORo.0050.600.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie nr ORo.0050.470.2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie wyznaczenia Urzędu Miasta Piekary Śląskie jako właściwego do wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w zakresie kompleksowego ubezpieczenia grupy zakupowej Gminy Piekary Śląskie oraz jednostek organizacyjnych i spółek