Data posiedzenia:
2019-09-16

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja na temat działalności spółek z udziałem Gminy Piekary Śląskie w roku 2018, plany na przyszłość.
4. Zamknięcie obrad.