Data posiedzenia:
2019-08-26

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja na temat działalności stref gospodarczych oraz handlu, usług i rzemiosła w Piekarach Śląskich.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zgodnie z wykazem zawartym w załączniku.
5. Przyjęcie protokołu nr 10/19 posiedzenia Komisji w dniu 24 czerwca 2019 r.
6. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
7. Zamknięcie obrad.