Zarządzenie Nr ORo.0050.599.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania komisji klasyfikacyjnej do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej